นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

เว็บไซต์ Apropertyonline.com ได้ตระหนักถึงการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าสมาชิก และนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด เมื่อท่านได้สมัครสมาชิก ท่านจะมอบข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ IP address สถานที่ตั้ง ระยะเวลาที่เข้ามาในระบบ จำนวนหน้าที่เปิดดู พฤติกรรมการใช้ การสั่งซื้อในเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งทางเว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในฐานข้อมูลลูกค้าสมาชิก เพื่อทำกิจกรรมทางการตลาด และการจัดการอำนวยประโยชน์ในการประกาศ ขาย เช่า ซื้อ ให้แก่ลูกค้าสมาชิก และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร บริหารจัดการคำถาม-ตอบ (เว็บบอร์ด) ข้อร้องเรียน และให้ข่าวสารกับท่าน หรือระหว่างท่านกับเพื่อนสมาชิก และการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักในทุกกรณี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

คุกกี้

ทางเว็บไซต์ได้ใช้เทคโนโลยีคุกกี้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิกส์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวเมื่อท่านใช้บริการกรอกข้อมูลไว้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฎิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เนื่องจากเว็บไซต์จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้น จึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบหัวข้อนี้อย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ

ทางเว็บไซต์ได้ใช้ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวประสิทธิภาพสูง และรัดกุมตามสภาพ แต่อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับประกันได้ในความปลอดภัย และสูญหาย ซึ่งท่านควรสำรองข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ ไว้  โดยเฉพาะรหัสผ่านที่ท่านต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ  ท่านสามารถติดต่อมาทางเว็บไซต์ได้โดยตรงเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์หรือแหล่งออนไลน์อื่น ๆ ที่ทำการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้